5. český Digital Learning Day 2016 #1

5. český Digital Learning Day 2016

O akci

Obecně je cílem propagovat příklady dobré praxe, vývoj moderních technologií ve výuce a rozvoj ICT gramotnosti učitelů. Oficiální akce probíhá pod patronací Alliance for Excellent Education se sídlem ve Washingtonu. Oficiální web: http://www.digitallearningday.org/.

Naše česká, resp. česko-slovenská akce je zaměřena na příklady dobré praxe, ale také rozvoj prezentačních dovedností žáků. Pod vedením učitele žáci nejen pracují s moderními technologiemi, ale současně pak prezentují formou online konference své výstupy. V tom je jedinečnost naší akce.

Základní údaje o 5. českém DLD

Akce proběhne 17. února 2016 v čase 8:45–10:00. Vysílání proběhne prostřednictvím Hangoutu On Air a následně pak bude uložen jeho záznam na YouTube (GEG ČR má svůj kanál na YouTube).

Zatím to vypadá, že se zúčastní 7 učitelů s více než 11 třídami. Na co se můžeme těšit:
- Dílny čtení s tabletem - Myslíme, tvoříme, sdílíme – 5 knih o o té revoluci ve Frankraichu - Pět tříd, pět smyslů - Pět virtuálních setkání žáků partnerských škol - Regionální historie pomocí srovnávacích fotografií - ...

5. český Digital Learning Day 2016

5. český Digital Learning Day 2016

17.02.2016 09:45 - 10:00

Adresa

Vysílaný hangout
HOA

Organizují skupiny