Bye, Vlnobití, aneb Jak získáváte zkušenosti a inspiraci? #1

Shrnutí "principu" PEPOUŠova vlnobití a sdílení zkušeností, jak členové různých GEG skupin získávají inspiraci, kde (a jak) se radí a jaké má začínající učitel možnosti získat znalosti.

O akci

HOA shrne šestiletou tradici online PEPOUŠova vlnobití - základní principy a inspiraci, technická řešení aj. Hosté shrnou své osobní zkušenosti, jakými cestami získávali/získávají nové znalosti a pokud se účastnili Vlnobití, zhodnotí, co je vedlo k zapojení se do podobné formy online diskuze. Toto HOA je rozloučením s formátem Vlnobití.

Bye, Vlnobití, aneb Jak získáváte zkušenosti a inspiraci?

Shrnutí "principu" PEPOUŠova vlnobití a sdílení zkušeností, jak členové různých GEG skupin získávají inspiraci, kde (a jak) se radí a jaké má začínající učitel možnosti získat znalosti.

25.04.2016 19:00 - 20:00

AdresaOrganizují skupiny