Seminář "Učíme online - začínáme" Praha

Jak ICT a online nástroje umožní ve výuce více objevování, komunikace, spolupráce a kontaktu s reálným světem

O akci

Seminář pořádá sdružení ucimeonline.cz ve spolupraci s GEG ČR. Seminář je určen pro učitele, ředitele, lektory, kteří začínají nebo chtějí začít s online nástroji ve výuce. Prakticky je připraví využívat volně dostupné nástroje na internetu pro výuku různých oblastí, předmětů, zejména v rámci MŠ, ZŠ, SŠ. Seminář je otevřený i pro učitele VŠ, lektory firemního vzdělávání i letory neformálního vzdělávání dětí a dospělých. Společně objevíme, jak ICT a online nástroje umožní ve výuce více objevování, komunikace, spolupráce a kontaktu s reálným světem. Obsahem je představení a procvičení populárních ICT nástrojů zdarma na internetu pro online sdílení, spolupráci a komunikaci, prezentaci a publikování. Cílem je rozvoj metodických dovedností účastníků učit s online nástroji s ohledem na různé ICT vybavení.

Seminář "Učíme online - začínáme" Praha

Jak ICT a online nástroje umožní ve výuce více objevování, komunikace, spolupráce a kontaktu s reálným světem

18.04.2013 10:00 - 14:30

AdresaOrganizují skupiny